Zámek Lány

Původně malý lovecký zámeček postavený po r. 1592 na místě středověké tvrze pro Rudolfa II. Přestavěn Valdštejny r. 1730. V l. 1747-52 k obytné části připojena samostatně stojící kaple. Za Fürstenbergů v 19. stol. výrazně rozšířen. Již jako státní zámek (od r. 1918) upraven r. 1929 J. Plečnikem na letní sídlo prezidenta T.G.Masaryka.

Vzdálenost  7 km

Kladno

Největší město Středočeského kraje, s jeho nejbližším okolím sídla více než 110 tisícové aglomerace, ležícího v bezprostřední blízkosti hlavního města České republiky Prahy. Kladno bylo historickým místem vzniku těžkého průmyslu v českých zemích a v současnosti je městem dynamiky, vyspělých průmyslových technologií, zeleně, sportu a moderního životního stylu.První bezpečná písemná zmínka o Kladně pochází z počátku 14. století. Ves vlastnil rod Kladenských z Kladna, který roku 1543 vymřel „po meči“ a Kladno vlastnicky převzal rytířský rod Žďárských ze Žďáru. Za jejich vlády se dočkalo roku 1561 povýšení na městečko i právo používat vlastního znaku – modrého štítu s polovinou stříbrné orlice a rysem v přirozené barvě.

Vzdálenost 8 km

Aqua park Kladno

Vzdálenost 8km

Lidický památník

Zahrnuje v sobě upravené pietní území se společným hrobem lidických mužů, základy Horákova statku, kostela, školy a bývalého lidického hřbitova. V tomto území se taká nachází sousoší věnované dětským obětem války a areál Muzea. Do osudu Lidic zasáhla okupace ČSR a zejména atentát na říšského protektora Heydricha. Ač Lidice neměly s tímto činem nic společného, gestapo si snadno našlo záminku k aktu pomsty a vykonalo brutální čin na obyvatelích obce Lidice. 10. června 1942 bylo tak 173 mužů zastřeleno, ženy odvlečeny do koncentračního tábora Ravensbrűck, kromě několika málo dětí daných na poněmčení a po válce nalezených, ostatní zahynuly v polském Chelmnu. Obětmi nacistického vraždění se stalo celkem 340 lidických občanů. Vesnice byla vypálena a posléze srovnána se zemí tak, že v roce 1943 zde byla již jen holá pláň.

Vzdálenost 18 km

Hrad Křivoklát

Rozlehlý královský gotický hrad, původně lovecký hrad Přemyslovců, přestavěný na konci 15. stol. pro Vladislava Jagellonského. V 16. stol. vězení. R. 1643 vyhořel, rekonstruován na přelomu 19. a 20. stol. J. Mockerem a K. Hilbertem pro Fürstenberky.

Vzdálenost 20 km

Město Slaný

Královské město Slaný leží v okrsku Slánské tabule, která tvoří severozápadní část geomorfologického celku zvaného Pražská plošina. Její dominantou je Slánská hora. Městem, které leží cca 25 km severozápadně od Prahy, protéká od jihozápadu k severovýchodu Červený potok.Archeologické nálezy potvrzují pravěké osídlení katastru města i jeho okolí od starší doby kamenné (asi před 50. tisíci lety). Větší osídlení potvrzují také nálezy z 8. a 9. století, zejména na jihovýchodním svahu Slánské hory a jejího úpatí. K původu jména města se váže příběh z kroniky Václava Hájka z Libočan, který vypráví o objevení slaného pramene na úpatí Slánské hory služebníkem knížete. Nezamysla Holotem a o následném založení osady knížecích solivarů nazvané „Slanej vrch“.

Vzdálenost 22 km

Praha

Najdete zde mnoho památek , které stojí za to vidět. Určitě si nenechte ujít prohlídku těchto památek. Pražský hrad je nejvýznamnější kulturní a historickou památkou nejen Prahy, ale celé České republiky. Nejvýznamnějším panovníkem, který zde sídlil, byl Karel IV. Karlův most a Staroměstská mostecká věž, je podle mnohých jednou z nejkrásnějších staveb evropské vrcholné gotiky. Vyšehrad patří mezi nejvýznamnější místa české historie, mezi kolébky českých politických i kulturních dějin. Petřínská rozhledna patří mezi nejznámější a nejvyhledávanější místa v Praze. Zamíří sem snad každý turista i Pražan. Staroměstské náměstí bylo centrem obchodu, tržištěm, ještě před vznikem Starého města.

Vzdálenost 27 km

Koněpruské jeskyně

Koněpruské jeskyně leží ve středních Čechách 7 km jižně od Berouna v chráněném území Český kras nedaleko hradů Křivoklát a Karlštejn. Objeveny byly v roce 1950 a pro veřejnost zpřístupněny roku 1959. Vznikly v devonských vápencích starých až 400 miliónů let. Jsou vyvinuty ve třech výškových úrovních s denivelací více jak 70 m. Jejich celková délka přesahuje 2 km, zpřístupněná trasa je dlouhá cca 590 m a její prohlídka trvá 1 hodinu. Ve svrchním patru byla v 15. století tajná penězokazecká dílna. Jeskyně jsou jedinečné paleontologickými nálezy, dokládajícími vývoj přírody za posledních 1,5 miliónu let.

Vzdálenost 31 km

Hrad Karlštejn

Karlštejn (něm. Karlstein), v obrozenecké době nazýván také Karlův Týn, je středověký hrad, nacházející se v katastrálním území Budňany v městysi Karlštejn v okrese Beroun, asi 30 km jihozápadně od Prahy, uprostřed Chráněné krajinné oblasti Český kras. Základní kámen byl položen 10. června 1348 arcibiskupem Arnoštem z Pardubic. Podle tradovaného výkladu byl hrad zbudován kvůli ochraně říšských korunovačních klenotů a svatých ostatků, ty zde však spolu s českými korunovačními klenoty nalezly umístění až postupem času; Karlštejn byl původně budován pro Karlovy soukromé účely coby malé sídlo s jednou věží a až postupně se rozrůstal o části určené ke střežení klenotů. V současnosti je hrad významnou národní kulturní památkou a jedním z nejnavštěvovanějších hradů v Česku.

Vzdálenost 37 km